Slik søker du

Du søker om plass elektronisk via foresattportalen: foresatt.visma.no/e-h

Bildet viser inngangssida til Foreldreportalen. Der man kan logge inn.

Supplerende opptak

Gjennom barnehageåret 2023-2024 gjennomføres supplerende opptak til barnehage under forutsetning av at barnehagene har ledig kapasitet.