Kurset er gratis. Det blir enkel bevertning hver kurskveld. Nærmere informasjon i annonse i Setesdølen.

Påmelding til koordinator Bjørn Harald Hagen,
tlf 909 17 835, e-post: bjorn.harald.hagen@e-h.kommune.no

Påmeldingsfrist 30. september.

Pårørendeskolen er et kurstilbud til dem som har et familiemedlem eller en nær venn med en demenssjukdom. Det er også åpent for pårørende til personer med hukommelsesproblemer uten at nødvendigvis demensdiagnose er fastsatt.

Pårørendeskolens målsetting:

  • Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommene.
  • Øke forståelsen for kommunikasjon og samhandling, og derved bedre kvaliteten på samværet med personen med demens både i hjemmet og i institusjon.
  • Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet.
  • Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon.

På pårørendeskolen vektlegges åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.

Kurset er lagt opp med følgende tema: 

​Dato Tema
11. oktober                       Demenssykdommene
Årsaker, forekomst, forløp, symptom og behandling.
​Ved Hallvard Mosdøl, kommunelege i Valle/lege tilknyttet Hukommelsesteamet.
18. oktober ​Tap og sorgreaksjoner hos pårørende til personer med demens
​Ved Arild Nilsen - universitetslektor ved UiA
25. oktober

Kommunale helse- og omsorgstjenester - hva kan kommunen tilby, og hvordan søke hjelp?
​Orientering om lovverk, søknadsrutiner, klageadgang etc.
​Ved Katrine L. Homdrum - rådgiver helse og omsorg

Rettsikkerhet for personer med demens
Vergeordning, legalfullmakt, fremtidsfullmakt
Informasjonsfilm

1. november ​Kommunikasjon med personer med demenssykdom
​Ved psykiatrisk sykepleier Hanne Wold og ergoterapeut Inger Meyer Norschau fra alderspsykiatrisk enhet ved SSHF Arendal
8. november ​Praktiske utfordringer i hverdagen. Tekniske hjelpemidler
​Ergoterapeut Linda Beate Dalene