I samarbeid med fastlegane gjennomfører vi kartlegging med sikte på å utrede heimebuande pasientar. Tilvisning til Hukommelsesteamet kan komme frå pårørande, heimetenesta, spesialisthelsetenesta, fastlegane eller personen sjølv.
 

Hukommelsesteamet har to oppgåver

  • Utredning av heimebuande personar som har problem med hukommelse eller om ein mistenker demens.
  • Drifte pårørandeskular for pårørande til personar med hukommelsesproblem og demens.

Hukommelsesteamet

  • Koordinator Signe Telhaug (Evje og Hornnes)
  • Sjukepleiar Bjørn Harald Hagen (Evje og Hornnes)
  • Sjukepleiar Ingunn Håvorstad (Bygland)
  • Kommunelege Hallvard Mosdøl (Valle)
  • Sjukepleiar Gerd Torhild Helle Aakhus (Valle)
  • Sjukepleiar Annette Trydal (Bykle)
  • Omsorgsarbeidar Allis Austegard (Åseral)

Dei som Hukommelsesteamet kjem i kontakt med, har til felles at det har skjedd ei mental endring. Hukommelsesproblem er ofte ein del av biletet. Årsakane kan vere fleire og samansette. Det treng ikkje vere demenssjukdom. Problema det skaper i kvardagen kan vere ulike; som depresjon, sorg, ekstraordinære påkjenninger, psykisk sjukdom, forvirringstilstander og fysisk sjukdom.

Ei kartlegging av Hukommelsesteamet kan bidra til å utelukke eller konstatere ei eller fleire av nevnte tilstander.

Drifte pårørendeskuler for pårørende med hukommelsesproblemer og demens

Pårørendeskolen er et gratis kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn som har hukommelsesproblemer/ eller en kjent demenssykdom.
Trykk her for plakt til pårørendeskolen 2022

Plakat Pårørendeskolen 2022.jpg