grensejusteringhovlandsdalen_829x600.jpg
(Illustrasjon: Kartverket)

Initiativet til å justere kommunegrensa, slik at Hovlandsdalen gikk fra å tilhøre Birkenes kommune til å heller tilhøre Evje og Hornnes kommune, kom fra innbyggerne i den lille grenda. Fylkesmannen i Agder vedtok grensejusteringen vinteren 2018. Det betyr i praksis at ca. 25-30 innbyggere fordelt på 36 km2 nå melder overgang, skriver Kartverket på sin nettside.

Kartverket skriver videre dette om Hovlandsdalen:
"Arealet preges sør og nord for dalen av heieområder med snaufjell, myrer, vann og skog. Blant annet ligger det som frem til årsskiftet er høyeste topp i Birkenes kommune her. Nemlig Himmelsyna på 649 meter over havet. Fylkesveg 42 mellom Arendal og Evje går gjennom dalen, mesteparten av bebyggelsen er langs denne."

Evje og Hornnes kommune har invitert alle innbyggere og grunneiere i Hovlandsdalen til informasjonsmøte mandag 7. januar kl. 18:00 i Kommunestyresalen på Evjemoen. På møtet vil kommunen informere om hvilke tjenester vi leverer og det vil bli en gjennomgang av kommuneplanarbeidet som vi er i gang med. Her vil det bli en mulighet for nye innbyggere til å komme med innspill til kommuneplanens arealdel før den legges ut til en ny offentlig høring. Om det skulle være noen som ikke har mottatt invitasjon, men som skulle hatt det, kan man melde seg på til siv.lie@e-h.kommune.no / tlf. 481 34 030 innen 3. januar 2019.

Vi ønsker de nye innbyggerne hjertelig velkommen som en del av Evje og Hornnes kommune!