Målgruppe:

Du kan søke startlån dersom du hører hjemme i minst en av disse gruppene:

  • Familie med barn, med behov for en stabil bolig raskt
  • Mottar trygd/offentlige ytelser
  • Eier bolig og har gjeldsproblemer
  • Andre utfordringer og behov

Unge i etableringsfasen er ikke i målgruppen. 

Informasjon: 

For mer informasjon om startlån, tilskudd til etablering, tilskudd til tilpasning, lånekalkulator og søknadsprosessen se husbankens nettside www.husbanken.no.

Søknad:

Du søker elektronisk på Husbankens nettside www.husbanken.no. Søknaden blir sendt til den kommunen du ønsker å bosette deg i. De behandler søknaden og gir råd og veiledning.