Vil du starte egen bedrift?
Vil du prøve å få til noe annet?
Vil du flytte hjem?
 
Kommunen og Evjemoen Næringspark AS inviterer alle som ønsker det til å komme innom bibliteket 29. desmeber mellom kl 1100 og kl 1300 og slå av en uformell prat. Ordfører og representant fra Evjemoen Næringspark AS er tilstede for å svare på spørsmål, og prøve å hjelpe deg videre.
 
Velkommen!
Hva kan du få til på Evje web illustrasjon.jpg