Dagsturhytta 2021_foto av feste sør.jpg
Foto: Feste Sør

Agder fylkeskommune og Sparebankstiftelsen SR-bank har invitert kommunene i Agder til å sette opp en dagsturhytte i hver kommune. Politikerne våre har vedtatt at Evje og Hornnes kommune skal sette opp en, og nå inviteres du til å være med på å foreslå hvor.

Følgende kriterier skal legges til grunn for valg av tomt: 

  • Tilgjengelighet og nærfriluftsliv: Utgangspunktet for turen må ligge nært kommunesenteret eller større tettsteder. Hytta skal være lett tilgjengelig og stimulere til økt nærfriluftsliv i hverdagen. Det er en fordel dersom utgangspunktet for turen kan nås til fots, med sykkel eller med kollektiv.

  • Grunnforhold: Det må være fast fjell der hytta skal plasseres, og tomta må ha tilnærmet flatt terreng.

  • Parkering og sanitær: Det må være god parkeringskapasitet ved startpunktet for turen, evt. potensiale for utvidelse av kapasiteten. Dersom det ikke planlegges sanitæranlegg ved hytta, bør det være mulig å legge til rette for sanitæranlegg ved parkeringsplassen.

  • Opplevelseskvaliteter: Det bør være fin utsikt og/eller mulighet for andre naturopplevelser der hytta ligger. Det er fint om besøkende kan se sentrum i kommunen fra hytta, men dette er ikke et avgjørende krav.

  • Bruksverdi i dag: Tomta skal ligge på et sted som er godt kjent og allerede brukt som turmål i dag.

  • Værbestandig område: Tomta må ikke være for særlig utsatt for vær og vind.

  • Adkomst: Adkomst bør være via merket tursti eller turvei. Turen til hytta bør ta 20-45 minutter å gå.

  • Kulturminner: Hytta kan med fordel plasseres i nærheten av kulturminner, eller slik at adkomsten passerer kulturminner.

  • Størrelse på tomt: Området rundt hytta bør egne seg og være stort nok til øvrige tilretteleggingstiltak (f.eks. benker, bord, bålplass, tauløyper osv.), og samtidig ha egnet plass for toalett dersom kommunen ønsker det.

  • Avtale med grunneier: Det må inngås langvarige grunneieravtaler (30-40 år) for hytter og nye adkomststier som ligger på privat grunn.

Mer informasjon:

Mer om dagsturhytta og kriteriene for plassering av hytta kan dere lese på Agder fylkeskommune sine nettsider.

Send inn ditt forslag:

Innspill til plassering av dagsturhytta sendes til
Evje og Hornnes kommune 
Kasernevegen 19
4735 Evje

Eller på e-post: post@e-h.kommune.no 

Frist

Torsdag 9. desember 2021