Vi tok derfor turen til 6. klasse på Evje og på Hornnes barneskole, samt 9. klasse på Evje ungdomsskole for å høre! Disse klassene gjennomførte en kommuneplandag der de lærte om hvorfor en kommuneplan er viktig. De svarte på noen individuelle oppgaver og hadde gruppearbeid hvor de skulle fortelle hva som var viktig for de i fremtiden.
 
Her kan du lese referat fra dagene:
 
Ungdommene lagde plakater som viser hva de ønsker skal komme i fremtiden her i kommunen, og de svarte på spørsmål om hvordan de ser på kommunen i dag og hva de er stolte av.

Denne ordskyen viser hva ungdommene er stolte av i kommunen i dag, og hva de mener politikerne må fortsette å satse på. Jo større ord, jo flere har gitt dette svaret.
Stolt av
Ordskyen viser at de er veldig stolte av all idrettsaktiviteten vi har i bygda. EH-banen, Otrahallen og Evjehallen nevner de spesielt. Ellers er det mange som skriver at de er stolte av Furuly, badeplassene og sentrum.
 
 
Denne ordskyen viser hva ungdommene mener om kommunen i dag.
Person
Ungdommene ble spurt om hvordan de ville beskrive kommunen hvis kommunen var en person. Evje og Hornnes er en trygg plass å vokse opp med masse aktivieteter. Men, spesielt de på 9. trinn synes det er litt kjedelig.  De ønsker seg enda flere fritidsaktiviteter, som gjerne ikke er idrettsrelatert. Høyest oppe på ønskelisten er flere butikker og et kjøpesenter hvor de kan «henge» med vennene.
 
 
Denne siste ordskyen viser hva ungdommene ønsker seg i fremtiden!
Fremtid
32 stk  av totalt 90 svarte at de ønsket seg trampolinepark. Forslaget dukket opp på begge klassetrinn, men kjøpesenter og flere butikker skilte seg ut på ungdomstrinnet.
 
 
Alle innspillene som kom inn blir lagt ved kommuneplanarbeidet når forslag til ny kommuneplan blir lagt frem til politisk behandling 7. desember!