Ordfører Bjørn Ropstad synes disse årene har gått utrolig fort;  I alle disse årene har han valgt å pendle fra sin hjemkommune Lyngdal. Det står det stor respekt av! Jens Arild gir uttrykk for at han trives hos oss, noe vi setter stor pris på. Disse årene har vært noen utrolig viktige år for kommunen, og Jens Arild har styrt med stødig hånd. Som ordfører får jeg klare tilbakemeldinger fra dine medarbeidere om hvor godt fornøyd de er med måten du leder kommunen sin administrasjon på.  Du er en kunnskapsrik, rolig og raus leder, som gir dine medarbeidere stor tillit og ansvar. Det blir det et godt arbeidsmiljø av.

Vårt samarbeid gjennom disse 10 årene har vært utmerket.  Jeg setter meget stor pris på den jobben du utfører.  Du er en person som tåler at vi er uenige. Du vet at makten ligger i kommunestyret, og du styrer etter de vedtakene som blir fattet der.  Det er viktig og riktig, men til tider også krevende.  Nå skal det sies at kommunestyret veldig ofte lytter til dine "råd", fordi de er fornuftige og riktige for vår kommune.  Dette viser også resultatene. På vegne av kommunestyret vil jeg takke deg for den gode jobben du gjør, og vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet i mange år enda, sier ordfører Bjørn Ropstad.

Ordfører og rådmann_610x404.jpg