Mandag 6. juni kommer det en ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen

På «Min helse» på helsenorge.no kan innbyggerne finne oversikten over alle landets fastleger og også foreta bytte av fastlege. Den løsningen blir ny, og vil inneholde bedre informasjon om fastlegen og fastlegekontoret.

Ytterligere forbedringer med nye funksjoner vil komme høsten 2016. Blant annet tas det sikte på at bytte av fastlege skal tre i kraft påfølgende virkedag, i stedet for den 1. i neste måned som i dag. Det kommer mer informasjon om dette senere.

 

Det er ikke mulig å bytte fastlege i perioden onsdag 1. juni til mandag 6. juni

I forbindelse med overgang til ny løsning, vil de fleste tjenestene være utilgjengelig fra og med onsdag 1. juni. Dette betyr:

  • Innbyggere kan ikke bytte fastlege, hverken på helsenorge.no eller ved å ringe 800HELSE (800 43 573)
  • Det vil ikke være mulig å søke i oversikten over fastleger på de åpne sidene

Tjenestene skal etter planen være tilgjengelig igjen fra og med mandag 6. juni.