Sentralbord

Mandag til fredag: kl. 09:00 - 15:00
Telefon: 379 32 300

Vakttelefoner

Navn Telefon Informasjon

Legevakt

116 117

Hverdager kl. 15:30 - 08:00, samt helger og helligdager.

Lege

113

Ved akutt sykdom

Politi

112

 

Brann

110

 

Driftsenheten

918 75 760

 

Hjemmesykepleien

905 32 555

 

Evjeheimen

960 91 335

 

Hornnesheimen

474 53 008

 

Dyrlegevakt

481 17 984

 

Barnevernvakt

380 75 400

 

Alarmtelefon for 
barn og unge

116 111

Gratis nødtelefon for barn og unge. Åpen hverdager kl.
15:00 - 08:00, samt helger og helligdager.

Krisesenter for kvinner

381 02 200

 

Krisesenter for menn

913 66 524

 

Vern for eldre

800 30 196

Nasjonal kontakttelefon

Hjertestarterregister 

www.113.no  

Nettside med oversikt over nærmeste hjertestarter

Sentraladministrasjonen

Navn Tittel Telefon

Svein Arne Haugen

Ordfører

922 21 956

Frantz Are Nilsen

Kommunedirektør

404 16 565

Anne Sofie Hornnes

Økonomisjef

970 88 935

Dag Haugland

Personalsjef

901 56 912

Line Håberg Løvdal

Rådgiver oppvekst

913 64 956

Katrine Homdrum

Rådgiver helse og omsorg

945 05 566

Serviceavdeling

Navn Tittel Telefon

Sentralbord

Hovednummer

379 32 300

Astrid Louise Andersen

Leder servicekontor

410 49 898

Lillian Bjorå Andersen

Arkivleder / rådgiver

468 66 280

Siri Alice Bøyum-Øvergård

Organisasjonskonsulent

476 47 290

Jenny K. Undeland

Kundebehandler

947 94 706

Laila Aass

Kundebehandler

945 20 962

Yngvild Abusdal

Konsulent

941 65 227

Kaja Øvergård Bygland

Konsulent

995 89 901

Økonomiavdeling

Navn Tittel Telefon

Bente Lantz

Skatteoppkrever

461 99 633

Jarl F. Lorentzen

Økonomikonsulent regnskap

477 04 978

Marit Haugjord

Økonomikonsulent

907 16 014

Bente Uleberg Godtfredsen

Økonomikonsulent

992 21 885

Tamara Nevmerzhytska

Økonomikonsulent

912 47 861

Linn Kristin Bråthen

Økonomikonsulent lønn

469 39 809

Hilde Aas

Økonomikonsulent lønn

906 74 081

Enhet for drift og forvaltning

Navn Tittel Telefon

Torgeir Hodne

Enhetsleder drift

906 39 570

Sigve Bruun Jacob

Ingeniør

958 07 019

Olav Morten Heggland

Byggesaksbehandler

991 69 377

Dragana Zekic

GIS-konsulent

900 57 877

Siv Therese Kile Lie

Plan- og miljøleder

481 34 030

Inge Eftevand

Jordbrukssjef

905 17 089

Lars Johan Skjeggedal

Skogbrukssjef

414 44 017

Doris Fossheim Hatteberg

Avdelingsleder renhold

917 31 105

Olav Robstad

Dyrlege

481 17 984

Enhet for kultur

Navn Tittel Telefon

Maya Hjertholm

Enhetsleder kultur

992 47 307

Kristine Midtbø

Biblioteksjef

941 31 596

Linda Evensen

Avdelingsleder kulturskole

959 91 849

Oxana Emmelkamp

Kulturskolelærer

 

Anne Kari Lia

Kulturskolelærer

945 05 519

Michael Aadal

Kulturskolelærer

 

Kari Hynnekleiv Aurlien

Avdelingsleder ungdomsklubb

 

 

 

 

Pleie- og omsorgsenheten

Navn

Tittel

Telefon

Hallstein Kvamme Homdrum

Enhetsleder pleie og omsorg

951 02 799

Hege Haukom

Avdelingsleder hjemmetjenesten

977 68 180

Vaktrom hjemmesykepleie 

Døgnvakt

905 32 555

Ingunn Hansen Desmond

 

911 75 084

Helene Bjorland

Aktivitetsleder Evjeheimen

414 88 228

 

Evjeheimen

Navn Tittel Telefon

Ellen Karin Rosseland

Avdelingsleder Evjeheimen

913 49 727

Vaktrom Evjeheimen

 

960 91 335

Avdeling Nord

Langtidsavdeling

960 91 336

Avdeling Sør

Omsorgsbolig, korttid, rehab

960 91 339

Aktivitetssenter

 

414 88 228

Hovedkjøkken

 

908 12 618

Kafeteria

 

911 24 028

 

Hornnesheimen

Navn Tittel Telefon

Signe Telhaug

Avdelingsleder Hornnesheimen

957 39 174

Vaktrom Hornnesheimen

 

474 53 008

Heidi Tveit Auestad

Fagarbeider dagaktivitetstilbud

476 32 910

Helse- og familieenheten

Navn Tittel Telefon

Sigmund Olav Syrtveit

Enhetsleder helse og familie

900 63 774

Åsulv Horverak

Kommuneoverlege

419 29 300

Evje legesenter

 

374 07 900

 

Helsestasjon

Navn Tittel Telefon

Helsestasjon

Hovednummer

379 32 440

Veronica Frustøl

Helsestasjonssekretær

907 41 147

Line Tjørhom Hestvåg

Konstituert helsesykepleier

945 14 855

Anette Honnemyr

Konstituert helsesykepleier

916 05 443

Siv Halldis Aas

Konstituert helsesykepleier

913 76 612

Mari Haugen Abusland

Ledende helsesykepleier

488 95 053

Tone Tveitå

Jordmor

488 94 270

 

Barnevern

Navn Tittel Telefon

Mary Ann Taraldsen

Barnevernleder

381 52 326

 

Psykisk helse og rus

Navn Tittel Telefon

Ragnhild Rosseland Drivenes

Avdelingsleder psykisk helse og rus

988 61 835

Rebecca Yung Flåt Svenning (permisjon fra 5.9.19)

Psykiatrisk sykepleier

901 43 226

Camilla Låstad

Psykiatrisk sykepleier

945 20 973

Mette Hansen Byklum

Psykiatrisk hjelpepleier

906 33 046

May-Britt Hegghaug

Sosionom

902 25 775

Vidar Vestøl

Boveileder/psykiatrisk hjelpepleier

906 88 119

Harald Eivindson

Ruskonsulent

907 11 880

 

Habilitering

Navn Tittel Telefon

Siv Erna Berntsen

Avdelingsleder habilitering

900 43 175

Ingvild Shani-Norheim

Fysioterapeut

977 40 753

Katarzyna Agnieszka Machowska

Fysioterapeut

971 81 970

Linda Beathe Dalane

Ergoterapeut

945 20 960

Stig Nygård

Miljøvaktmester / boveileder

915 47 808

Ambulant team

 

915 51 602

Hovslagervegen

 

945 10 555

Malmvegen dagsenter

 

913 79 380

 

Flyktningtjenesten

Navn Tittel Telefon

Martijn van Rooij

Fungerende avdelingsleder

900 61 938

Berit Hauan

Flyktningkonsulent

951 32 351

Abdulselam Yasin Zobu

Flyktningkonsulent

945 20 963

Hege Hansen

Flyktningkonsulent

945 20 965

Zebib Tesfazghi

Flyktningkonsulent

907 14 532

 

NAV

Navn Tittel Telefon
Anne Tordis Skjeggedal Avdelingsleder NAV Evje og Hornnes 555 53 333

Lokalmedisinske tjenester (LMT Setesdal)

Navn Tittel Telefon

Ellen Benum

Leder / samhandlingskoordinator

908 76 466

John Horve

Systemansvarlig IKT

916 84 694

Linda Hanisch

Kreftkoordinator

900 16 782

Dina Therese Risdal

Audiograf

 

Gro Berit Straum

Ruskoordinator

948 23 138

Hukommelsesteamet

Koordinator

945 20 970

 

Enhet for barnehage

Navn Tittel Telefon

Kristin Vasvik Håland

Leder

482 14 317

Anne Kjetså Frøysnes

Nestleder

489 97 591

Hornnes barnehage

Avdeling Ekorn

959 29 843

Hornnes barnehage

Avdeling Rev

958 95 943

Hornnes barnehage

Avdeling Grevling

488 91 241

Hornnes barnehage

Avdeling Elg

918 24 674

Oddeskogen barnehage

Avdeling Beryll

945 02 956

Oddeskogen barnehage

Avdeling Biotitt

902 69 959

Oddeskogen barnehage

Avdeling Mikrolin

905 44 268

Oddeskogen barnehage

Avdeling Muskovitt

945 21 341

Oddeskogen barnehage

Avdeling Skriftgranitt

945 02 955

Oddeskogen barnehage

Avdeling Øyegneis

958 78 678

Skoler og voksenopplæring

Hornnes barneskule

Navn Tittel Telefon

Hornnes barneskule

 

948 16 502

Solveig Nystøl Moi

Rektor

901 76 277

SFO

  945 21 052

 

Evje barneskule

Navn Tittel Telefon

Evje barneskule

 

379 31 840

Erlend Hunshamar

Rektor

917 17 510

Kristin Mykjåland Åsen

Assisterende rektor

952 16 315

Lærerrom

 

468 33 840

SFO

 

945 20 964

 

Evje ungdomsskule

Navn Tittel Telefon

Evje ungdomsskule

 

379 31 850

Kjell Hansen

Rektor

911 77 079

Gry Refsnes

Inspektør

915 54 157

 

Voksenopplæringen

Navn Tittel Telefon

Lærertelefon

 

945 21 316

Bjørg Kari Aas

Påtroppende avdelingsleder (begynner i november) 

 

 

PPT-kontor

Navn Tittel Telefon

Arne Greibesland

Fagansvarlig

381 37 276

 

Setesdal opplæringskontor

Navn Tittel Telefon

Maria Homdal

Daglig leder

997 19 334

 

Frivilligsentralen

Navn Tittel Telefon

Anne-Marie Birkeland

Leder

974 18 570

Setesdal IKT

Navn Tittel Telefon

Setesdal IKT

Support

945 02 800

Lars Erik Domaas

Daglig leder

957 75 888

Rune Telhaug

Rådgiver

911 26 336

Egil Vegsund

Rådgiver

482 65 218

Isaac Daasnes

IKT-lærling

476 89 377

Agder kommunerevisjon IKS

Navn Tittel Telefon

Tommy Pytten

Revisor

977 60 455

Jan Edvard Karlsen

Revisor

918 12 540

Morten Hansen

Revisor

478 32 446

Setesdal brannvesen IKS

Navn Tittel Telefon

Setesdal brannvesen IKS

Hovednummer

379 33 246

Setesdal brannvesen IKS

Vakttelefon

916 69 104

Mikael S. Kristiansen

Brannsjef

911 18 991

Egil Kvitne

Avdelingsleder forebyggende

909 90 987

 

Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS

Navn Tittel Telefon

Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS

Hovednummer

379 30 040

Svend Aage Petersen

Daglig leder

975 89 890

Den norske kirke

Navn Tittel Telefon

Åse T. Guldsmedmoen

Menighetssekretær

379 30 008

Rune Stormark

Sokneprest

909 56 608

Kristine Borgen

Menighetsprest

469 50 502

Sjur Høgetveit

Kirkeverge

917 63 103

Agder sekretariat

Navn Tittel Telefon

Willy Gill 

Daglig leder

909 56 246

Inger Lise Austrud

Rådgiver

918 69 975