Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Telefon og e-post

Sentralbord

Mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00
Telefon: 37 93 23 00

Under finner du telefonnummer og e-postadresser til ansatte. Klikk på navnet for å få opp visittkort med e-postadresse.

John Horve

Systemansvarlig IKT - LMT

John.Horve@e-h.kommune.no

Mobil: 91684694

Telefon og e-post
Navn Tittel Telefon Mobil

Sentraladministrasjonen

Bjørn Ropstad Ordfører 95933015
Anne Sofie Hornnes Økonomisjef og konstituert rådmann 97088935
Dag Haugland Personalsjef 90156912
Line Håberg Løvdal Rådgiver oppvekst 91364956
Katrine Homdrum Rådgiver helse og omsorg 94505566

Serviceavdelingen

Astrid Andersen Avdelingsleder 41049898
Lillian B Andersen Arkivleder/rådgiver 46866280
Siri Alice Øvergård Organisasjonskonsulent 47647290
Jenny Undeland Kundebehandler
Laila Aass Kundebehandler 945 20 962 94520962
Olav Olsen Kundebehandler 90762913
Yngvild Abusdal Kundebehandler 94165227
Kaja Øvergård Bygland Konsulent 99589901

Økonomiavdelinga

Bente Lantz Skatteoppkrever
Marit Haugjord Rådgiver
Hilde Aas Økonomikonsulent
Jarl Lorentzen Økonomikonsulent 47704978 47704978
Rune Nilsen Regnskapsansvarlig 90290394
Bente Godtfredsen Økonomikonsulent 99221885
Inger Lise Austrud Økonomikonsulent

Enhet for drift og forvaltning

Torgeir Hodne Enhetsleder 90639570
Olav Morten Heggland Byggesaksbehandler 99169377
Sigve Bruun Jacob Ingeniør 95807019
Siv Therese Kile Lie Plan- og miljøleder 48134030
Dragana Zekic Gis-konsulent 900 57 877
Inge Eftevand Jordbrukssjef 90517089
Lars Johan Skjeggedal Skogbrukssjef 41444017
Doris F Hatteberg Avdelingsleder renhold 91731105
Olav Robstad Dyrlege 48117984

Flyktningtjenesten

Berit Hauan Avdelingsleder 95132351
Martijn Van Rooij Programrådgiver 90061938
Abdulselam Zobu Boveileder 94520963
Hege Hansen 94520965

Voksenopplæringen

Jon-Edvard Uleberg - jon.uleberg Skoleansatt 41209237 41209237
Rita Flottorp Lærer voksenopplæring 94521316
Gunn Maren Valborgland Saaghus Lærer voksenopplæring 94521316
Olav Abusland - olav.abusland Skoleansatt

Pleie- og omsorgsenheten

Hallstein Homdrum Enhetsleder 95102799
Ellen Karin Rosseland Avdelingsleder åpen omsorg 91349727
Hjemmesykepleie Vaktrom 90532555 (døgnvakt)
Ingunn Hansen Desmond Systemansvarlig 91175084
Helene Bjorland Aktivitetssenter 41488228

Evjeheimen

Signe Telhaug Avdelingsleder 95739174
Rehabavdeling Vaktrom 96091335
Nord Langtidsavdeling 96091336
Sør Omsorgsbolig, korttid, rehab 96091339
Aktivitetessenteret 41488228
Hovedkjøkken 90812618
Kafeteria 91124028
Evjeheimen Legekontor 37932450

Hornnesheimen

Hornnesheimen Vaktrom 47453008
Bjørn Harald Hagen Avdelingsleder 94534129
Dagaktivitetstilbud / Heidi Tveit Auestad Auestad 47632910

Helse-og familieenheten

Sigmund Olav Syrtveit Enhetsleder 90063774
Åsulv Horverak Kommuneoverlege 37934730 41929300

Helsestasjon

Ekspedisjon 37932440
Mari Haugen Abusland Avd.leder/ledende helsesøster 48895053
Tone Tveitå Jordmor 48894270
Anette Honnemyr Helsesøster 91605443
Line Tjørhom Hestvåg Helsesøster 94514855

Barnevern

Mary Ann Taraldsen Barnevernleder 38152326

Psykisk helse og rus

Ragnhild Rosseland Avdelingsleder 98861835
Rebecca-Yung Flåt Svenning Psykiatrisk sykepleier 90143226
Camilla Låstad Psykiatrisk sykepleier 94520973
Mette Hansen Byklum Psykiatrisk hjelpepleier 90633046
Vidar Vestøl Boveileder 90688119

Habilitering

Siv Erna Berntsen Avdelingsleder 90043175
Ingvild Shani-Norheim Fysioterapeut 97740753
Eline Grøthe Ergoterapeut 94520960
Ambulant team 91551602
Hovslagerveien 94510555
Malmvegen dagsenter 91379380

Fengselshelsetjenesten

Liv Marion Uleberg Fengselssykepleier 37931779

NAV

Anne Tordis Skjeggedal Avdelingsleder
Ekspedisjon NAV 55553333
Kristin Myrvold Sosialkurator/saksbehandler 55553333
Kathrine Weld Sørhus Sosialkurator/saksbehandler
Hanne Uleberg Sosialkurator / saksbehandler 55553333
Jeanette Ramse Sosialkurator/saksbehandler 55553333

Enhet for kultur

Irene Falck Jensen Enhetsleder 95757577
Kristine Midtbø Bibliotekmedarbeider
Oxana Emmelkamp Lærer kulturskolen 47322133
Anne Kari Lia Lærer kulturskolen 94505519
Michael Aadal Lærer kulturskolen 95703936
Linda Evensen Avdelingsleder 95991849

Lokalmedisinske tjenester (LMT)

Ellen Benum Enhetsleder 90876466
Bjørn Harald Hagen Avdelingsleder Hornnesheimen / Koordinator hukommelsesteam 94534129
Hukommelsesteamet 94520970
John Horve Systemansvarlig IKT - LMT 91684694
Merete Almås Ruskoordinator 95795194
Linda Hanisch Kreftkoordinator 90016782
Dina Risdal Hørselkoordinator

Enhet for barnehage

Kristin Vasvik Håland Enhetsleder 48214317
Anne Kjetså Frøysnes Nestleder enhet for barnehage 91861686
Hornnes barnehage Avdeling Ekorn 95929843
Hornnes Barnehage Avdeling Rev 95895943
Hornnes Barnehage Avdeling Grevling 48891241
Hornnes Barnehage Avdeling Elg 91824674
Oddeskogen barnehage Avdeling Beryll 94502956
Oddeskogen barnehage Avdeling Biotitt 90269959
Oddeskogen barnehage Avdeling Mikrolin 90544268
Oddeskogen barnehage Avdeling Muskovitt 94521341
Oddeskogen barnehage Avdeling Skriftgranitt 94502955
Oddeskogen barnehage Avdeling Øyegnei 95878678

Evje barneskule

Erlend Hunshamar - erlend.hunshamar Skoleansatt 91717510
Jan S Jensen Inspektør/SFO 47456477
Lærerrom 46833840
SFO 94520964

Hornnes barneskule

Solveig Nystøl Moi - snmoi Skoleansatt 90176277
SFO 94521052

Evje ungdomsskule

Gry Refsnes - grefsnes Skoleansatt 91554157
Kjell Hansen - khansen Skoleansatt 37931850 91177079
Evelyn Kleggetveit Sekretær 37931853

PPT-Kontor

Arne Greibesland Fagansvarlig 38137276

Setesdal IKT

Lars Erik Domaas Daglig leder 95775888
Egil Vegsund Rådgiver 48265218

Distriktsrevisjonen

Tommy Pytten Revisormedarbeider 97760455
Edvard Karlsen Revisor 91812540
Morten Hansen Revisor 478 32 446

Frivilligsentralen

Anne-Marie Birkeland Frivilligsentralen +4797418570

Setesdal brannvesen IKS

Jerry Remme Brannsjef 91378810
Egil Kvitne Leder forebyggende avdeling 90990987

Kirken den norske

Rune Stormark Sokneprest 909 56 608 909 56 608
Sjur Høgetveit Kirkeverge 379 30 008 917 63 103

Agder Sekretariat

Kjell Ivar Hommen Daglig leder 38351409 97510298
Willy Gill Utvalgssekretær 38355277 90956246

Setesdal opplæringskontor

Torunn Bjoraa 92230529