Evje og Hornnes kommune er organisert i en flat struktur med 9 enheter med hver sin enhetsleder. Rådmannen har en ledergruppe som i tillegg til rådmannen består av økonomisjef, personalsjef, rådgiver oppvekst og rådgiver helse og omsorg.

Organiseringen fremgår av organisasjonskartet.

Organisasjonskart for Evje og Hornnes kommune