Evje og Hornnes sin visjon om å være «Hjertet i Agder» krever en høy arealberedskap og evne til å tenke stort, nytt og langsiktig. Areal­planlegging handler om å legge til rette for nye utbyggingsområder, samt legge til rette for en bærekraftig utvikling for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Kommuneplanen skal gi forutsigbarhet for befolkningen og sikre investeringene som gjøres i samfunnsstrukturene. En kommune i vekst må til enhver tid ha nok tilgjengelig næringsarealer, boligområder og arbeidsplasser. I tillegg er det viktig at den sosiale infrastrukturen, slik som barnehage, skole og helse og omsorgstjenester er av god kvalitet og har tilstrekkelig kapasitet.

Høringsforslaget består av følgende dokumenter

 

Plankart datert 4. juni 2018

 

Plankartet kan du se digitalt her:  https://kommunekart.com/klient/setesdal/kommuneplanrullering 
(Alle kartlagene er slått på som default, noe som kan gjøre lesbarheten av kartet noe dårligere. Du kan da enkelt slå av og på lag i nedtrekksmenyen til venstre på skjermen.)

Plandokumentene er også tilgjengelige i papirformat på kommunens Servicekontor på Evjemoen.

Merknader til planen

Merknader til planen kan sendes til:
Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje, eller post@e-h.kommune.no innen 14.september 2018. 
Merk med «sak 17/382».

Lurer du på hvordan ditt innspill til planarbeidet er ivaretatt?