Grupper som anbefales influensavaksine

Folkehelseinstituttet anbefaler influensavaksine spesielt for: 

 • Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Lungebetennelsesvaksine

Anbefalingene om lungebetennelsevaksine er stort sett de samme som for influensavaksine. Har du fått denne vaksinen før, trenger du ikke påfyll før etter ca 10 år.   

Pris

Influensavaksine koster kr 150,-. 
Vaksine mot lungebetennelse koster kr 350,-.