De områdene som får besøk av innled feier er følgende: Kommunegrense fra Syrtveit til Evje kirke, Gautestadveien fra kirka og helt opp. Oddeskogen, område fra bakeriet til Alfred Uglandsvei og fra bakeriet opp Arendalsveien til kommunegrense.

I tillegg vil Tingbergveien bli berørt. Det vil også komme noen spredte 2. gangs varsel. 

Ber om at dere tar godt imot feierne som kommer.