Det må dessverre påregnes økt ventetid på hjelpemidler. Ergoterapeuten har kontortid hver fredag, kontoret finner du i første etasje på Evjeheimen ved aktivitetssenteret. Det er ønskelig at henvendelser utenom dette skjer skriftlig på e-post eller via SMS - på denne måten vil vi kunne prioritere henvendelsene på en mer effektiv måte. 

Vi beklager ulempene dette måtte medføre og vi tilstreber å få til en bedre ordning i nærmeste fremtid.

Ergoterapitjenesten, enhet for helse og familie.