Innerste delen av Bakkekilen vil bli beholdt som våtmarksområde på grunn av registreringer i naturbasen av blant annet lappvier. Lappvier har status som ansvar-art, og har derfor begrenset beskyttelse. Resten av vika blir restaurert ved at krypsiv og mudder blir fjernet i ca. 35 centimeters dybde.

20220516_093642 (002).jpg

Entreprenøren har gjort seg særlig flid med arbeidet på noen av de mest aktuelle badeplassene mot Bakkemoen. Her er gravd noe dypere, og den fineste sanden er lagt øverst oppover det som blir den nye vannstanden etter at utbyggingen av Fennefoss kraftverk er ferdig. Tidligere var vannstanden her høyere, og kilen ble mye brukt til bading. Når terskelen i Fennefossen kollapset sank vannstanden, og kilen grodde igjen. Man håper arbeidet resulterer i at badeplassene i Bakkekilen igjen kan brukes når vannstanden heves.

I gitt mudringstillatelse forutsettes det at de avgravde sedimentene brukes til landbruksformål. Grunneier i Bakkekilen har et dyrkingsprosjekt pågående ca. 1 km unna hvor dette kan benyttes. Det er planlagt at hele 9000 m3 masse skal fjernes fra de to nevnte lokalitetene og den korte transporten av mudder og krypsiv er nok avgjørende for at mudringsprosjektet er økonomisk realiserbart, sier jordbrukssjef Inge Eftevand. I Bakkekilen er massene gravd over på nordsiden og ligger der til avvanning, før de kjøres bort. I Krossen ligger området tørt, og arbeidet med bortkjøring er i full gang.

 

Bildene under viser hvordan området Bakkekilen har endret seg gjennom årene. Første bildet er fra 1958 og andre bildet er tatt i 2009.

bakkekilen1958og2009.jpg

 

 

Flere bilder fra det pågående arbeidet: 

 

20220509_131804 (002).jpg20220516_093754 (002).jpg20220516_094326 (002).jpg