Smitteverntiltakene på grønt nivå er:

 • Syke personer skal ikke være på skolen/SFO. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
 • God hygiene og godt renhold. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Smitteverntiltak for skoletrinn 1-7

På grønt nivå kan skolehverdagen organiseres som normalt.

Fysisk kontakt:

 • Behovet for nærhet og omsorg må ivaretas. Ansatte skal vaske hender etter kos og trøsting.
 • Unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt i den grad det er mulig.

Organisering av kohorter:

 • Det ikke behov for kohortinndeling.

For ansatte:

 • Følg nasjonale smittevernanbefalinger
 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Legg til rette for at ansatte kan holde avstand til andre ansatte.

Smitteverntiltak for ungdomsskolen

Grønt nivå

På grønt nivå kan skolehverdagen organiseres normalt. 

Fysisk kontakt:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Elevers behov for omsorg må ivaretas.

Organisering av kohorter:

 • Det er ikke behov for kohortinndeling av elever.

For ansatte:

 • Følg nasjonale smittevernanbefalinger.
 • Unngå håndhilsning og klemming
 • Legg til rette for at ansatte kan holde avstand til andre ansatte. 

Utdanningsdirektoratets informasjon om smitteverntiltak i skolen

Smitteverntiltak i skolen

Trafikklysmodellen for barnehager og skoler med tiltak på grønt, gult eller rødt nivå kan bare videreføres eller tas i bruk dersom den enkelte kommune mener smittesituasjonen krever lokale tiltak.

Dersom smittesituasjonen i kommunen gjør at vi trenger lokale tiltak, vil vi ta i bruk trafikklysmodellen. Kommunen skal ha beredskap for å oppjustere tiltak ved store og uoversiktlige utbrudd. Denne beredskapen vil ivaretas primært med oppskalert testing. Hvis den lokale smittesituasjon gjør det nødvendig å ta i bruk kontaktreduserende tiltak, kan kommunen ta i bruk trafikklysmodellen som en del av beredskapsarbeidet. Det er smittevernmyndighetene i kommunen som avgjør hvilket nivå (grønt, gult eller rødt) tiltakene barnehagene og skolene skal iverksette. Kommunen må fatte vedtak med hjemmel i smittevernloven § 4-1.

Trafikklysmodellen

Trafikklysmodellen i barneskolen

Trafikklysmodellen i ungdomsskolen

Trafikklysmodellen i voksenopplæringen