Litt, mye eller helt avstand_FHI.jpg

Situasjonen rundt koronaviruset er stadig i endring og vi forsøker til enhver tid å følge eller innføre retningslinjer etter sentrale og lokale anbefalinger, slik at vi kan holde Evjeheimen åpen for besøk. Folkehelseinstituttet (FHI) legger tydelige føringer for besøk og gir kommunen ansvaret for å innføre tiltak tilpasset situasjonen lokalt. Tiltakene er ment for å beskytte beboere mot Covid-19, uten å begrense beboernes liv mer enn nødvendig. 

For perioden 4. januar - 19. januar 2021

For at det skal bli greit for de som får besøk og de som jobber her, så må vi ha et system for å opprettholde smittevernet:

 • Den som ønsker å komme på besøk ringer dagen i forveien og får tildelt timesbesøket.
 • Det er satt av hele timer til besøk.
 • Alle rom kan ikke ha besøk samtidig, så det må holdes en oversikt over dette.

Det er mye organisering i forhold til dette, besøkende blir hentet nede i 1. etasjen ved inngangen der, og det må sprites og ordnes når besøket reiser.

 • Besøkende blir møtt nede ved inngangen og må sprite hender og får tildelt munnbind. Det skal brukes under heile besøket. Det er som før besøk av 1 times varighet, og 1-2 personer samtidig.
 • Ved definert terminalpleie blir det laget direkte avtaler med pårørende.
 • Det blir ingen servering under besøket.
 • Besøkstidene er satt til klokka 10-13, 14-16 og 17-19.

Disse innskrenkingene gjelder i første omgang i perioden fram til 19. januar 2021, og kan muligens bli forlenget. 

Retningslinjer for besøk fra 16. november 2020

 • Besøkende ringer på forhånd, minimum én time før besøket tenkes gjennomført.
 • Alle besøkende må sprite hendene og får nå utdelt munnbind ved inngangen. Munnbindet settes på før dere kommer inn i avdelingen. Ansatte veileder dere dersom behov. Det er viktig at munnbindet beholdes på under hele besøket. Når vi nå har innført at alle bruker munnbind, vil det ikke ha noe å si hvor i landet du kommer fra.
 • Det overholdes én meter avstand ved besøk, selv om dere har på munnbind.
 • Dersom barn fra områder med utbredt smitte ønsker å besøke en beboer, må dette avklares på forhånd. Hovedregel er at de ikke kan komme på besøk før etter ti dager, siden de ikke kan bruke munnbind. Vi legger selvsagt i helt ekstraordinære situasjoner til rette for besøk.
 • Kun to besøkende per gang per pasient, og besøkets varighet er én time. Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesrom.
 • De som skal på besøk på avdeling Nord ringer 96091336. De får da forklart oppmøtested.
 • De som skal på besøk på avdeling Sør ringer 96091339. De får da forklart oppmøtested
 • Ved besøk ute gjelder ikke dette, eneste retningslinje da er å overholde to meter avstand. Det er derimot lov å trille sin pårørende i rullestol. Da blir det mindre enn to meter avstand, men det blir ikke direkte pust på ansikt.

Anbefalinger til pårørende når dere tar beboere med ut av avdelingen

 • Det anbefales at beboeren bruker munnbind i de situasjoner der det ikke er mulig å overholde én meter avstand. Eksempelvis i bil. Det er selvsagt opp til dere hvem som benytter munnbindet. Avdelingen deler ut ett munnbind i den forbindelse.
 • Det anbefales at beboere ikke blir tatt med til steder med store folkemengder eller steder med utbredt smitte.
 • Ved terminalpleie blir besøk direkte avtalt med nærmeste pårørende. Da gjelder egne avtalte besøksregler.