16. november 2020 ble det innført lokale tiltak for å beskytte beboere ved Evjeheimen institusjon mot covid-19. 

I forbindelse med at regjeringen og FHI har beskrevet strengere tiltak fra 4. januar vil vi fortsatt legge til rette for besøk til de som bor på Evjeheimen, men at det begrenses. Tiltakene som er publisert her 16.11.20 vil fortsatt gjelde, men det vil være noe innskrenkinger fra 4. januar og fremover.

Litt, mye eller helt avstand_FHI.jpg

Situasjonen rundt koronaviruset er stadig i endring og vi forsøker til enhver tid å følge eller innføre retningslinjer etter sentrale og lokale anbefalinger, slik at vi kan holde Evjeheimen åpen for besøk. Folkehelseinstituttet (FHI) legger tydelige føringer for besøk og gir kommunen ansvaret for å innføre tiltak tilpasset situasjonen lokalt. Tiltakene er ment for å beskytte beboere mot covid-19, uten å begrense beboernes liv mer enn nødvendig. 

For perioden fra 4. januar 2021

For at det skal bli greit for de som får besøk og de som jobber her, så må vi ha et system for å opprettholde smittevernet:

 • Den som ønsker å komme på besøk ringer dagen i forveien og får tildelt timesbesøket.
 • Det er satt av hele timer til besøk.
 • Alle rom kan ikke ha besøk samtidig, så det må holdes en oversikt over dette.

Det er mye organisering i forhold til dette, besøkende blir hentet nede i 1. etasjen ved inngangen der, og det må sprites og ordnes når besøket reiser.

 • Besøkende blir møtt nede ved inngangen og må sprite hender og får tildelt munnbind. Det skal brukes under heile besøket. Det er som før besøk av 1 times varighet, og 1-2 personer samtidig.
 • Ved definert terminalpleie blir det laget direkte avtaler med pårørende.
 • Det blir ingen servering under besøket.
 • Besøkstidene er satt til klokka 10-13, 14-16 og 17-19.

Disse innskrenkingene gjaldt i første omgang i perioden fram til 19. januar 2021, men er forlenget så lenge man ser det hensiktsmessig. 

Retningslinjer for besøk fra 16. november 2020

 • Besøkende ringer på forhånd, minimum én time før besøket tenkes gjennomført.
 • Alle besøkende må sprite hendene og får nå utdelt munnbind ved inngangen. Munnbindet settes på før dere kommer inn i avdelingen. Ansatte veileder dere dersom behov. Det er viktig at munnbindet beholdes på under hele besøket. Når vi nå har innført at alle bruker munnbind, vil det ikke ha noe å si hvor i landet du kommer fra.
 • Det overholdes én meter avstand ved besøk, selv om dere har på munnbind.
 • Dersom barn fra områder med utbredt smitte ønsker å besøke en beboer, må dette avklares på forhånd. Hovedregel er at de ikke kan komme på besøk før etter ti dager, siden de ikke kan bruke munnbind. Vi legger selvsagt i helt ekstraordinære situasjoner til rette for besøk.
 • Kun to besøkende per gang per pasient, og besøkets varighet er én time. Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesrom.
 • De som skal på besøk på avdeling Nord ringer 96091336. De får da forklart oppmøtested.
 • De som skal på besøk på avdeling Sør ringer 96091339. De får da forklart oppmøtested
 • Ved besøk ute gjelder ikke dette, eneste retningslinje da er å overholde to meter avstand. Det er derimot lov å trille sin pårørende i rullestol. Da blir det mindre enn to meter avstand, men det blir ikke direkte pust på ansikt.

Anbefalinger til pårørende når dere tar beboere med ut av avdelingen

 • Det anbefales at beboeren bruker munnbind i de situasjoner der det ikke er mulig å overholde én meter avstand. Eksempelvis i bil. Det er selvsagt opp til dere hvem som benytter munnbindet. Avdelingen deler ut ett munnbind i den forbindelse.
 • Det anbefales at beboere ikke blir tatt med til steder med store folkemengder eller steder med utbredt smitte.
 • Ved terminalpleie blir besøk direkte avtalt med nærmeste pårørende. Da gjelder egne avtalte besøksregler.