Formålet med planarbeidet

Hovedformålet med planen er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse på Støperitomten. Se her for utfyllende informasjon. Støperitomten er tidligere regulert gjennom Bebyggelsesplan for Gudvangen. Ny detaljregulering skal erstatte bebyggelsesplanen i sin helhet.

Plankonsulent vil informere om planlagte tiltak på området kalt Støperitomta, og representant fra kommunen vil informere om planlagte tiltak på kommunens eiendommer.

Påmelding

Grunnet antallsbegrensninger ved arrangementer og sammenkomster, vil det være påmelding til informasjonsmøtet. Påmelding skjer pr. sms eller e-post til tlf. 406 25 353 eller anniken.roksland@dragark.no. Oppgi antall som kommer fra din husstand i melding/e-post.

Kontaktinformasjon

Skulle det være uklarheter eller spørsmål til invitasjonen, ta kontakt med Anniken Røksland på på 406 25 353 eller anniken.roksland@dragark.no.