Onsdag 11.mai kl 19.00 vil det være et åpent informasjonsmøte angående detaljregulering for Sindremoen i musikkrommet på Evje Ungdomsskule.

Kommunen har startet opp reguleringsarbeid på Sindremoen, og ønsker tett medvirkning fra beboere i området. Det har  vært gjennomført ett  åpent møte tidligere i
november 2015, og kommunen vil nå gå gjennom et forslag til plan i forkant av politisk behandling.