Adresse for møtene er Fylkeshuset, Tordenskjoldsgt. 65, Kristiansand.

Datoer for møtene er: 

 • 18. februar kl. 18.00
 • 18. mars kl. 18.00
 • 15. april kl. 18.00
 • 20. mai kl. 18.00​

Innholdet i møtene er:

 • En fostermor forteller  
 • Hvem er fosterbarna?
 • Hvorfor må barna flytte fra foreldrene sine?
 • Hvem kan bli fosterforeldre?
 • Hvordan blir du fosterforelder?
 • Hvem må du samarbeide med?
 • Økonomi og rettigheter


Se mer på fosterhjem.no.