For å redusere klimagassutslippene blir det fra 2020 forbudt å fyre med fossil olje. På nettsidene til Enova kan du lese mer om de forskjellige ordningene og hva du må gjøre for å få støtte.