Barn som er født i 2011 er velkomne til innskriving på skolen onsdag 8. mars.
 
Evje barneskole kl. 09:00 - 10:30
Hornnes barneskole kl. 09:00 - 10:30
 
For mer informasjon ta kontakt med rektor ved den enkelte skole.
 
 

Kontaktinformasjon

Rektor ved Evje barneskole
Erlend Hunshamar, telefon 37 93 18 40 / 917 17 510
 
Rektor ved Hornnes barneskole
Solveig Nystøl Moi, telefon 37 93 18 00 / 901 76 277