Evje barneskule_315x161.jpg Hornnes barneskule_315x159.jpg
   

Tidspunkt for innskrivinga er lik på begge barneskulana:

Evje barneskule  Kl. 09.00 – 10.30
Hornnes barneskule     Kl. 09.00 – 10.30


For meir informasjon ta kontakt med rektor ved den enkelte skole.