Frist for innspill er 31. oktober 2020

Innspill til planen må være levert skriftlig til kommunen innen 31. oktober 2020.

Innspillet sendes til:
Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

eller på e-post: maya.hjertholm@e-h.kommune.no

Merk sak: Rullering av handlingsplan for KIFF

Gjeldende plandokument

Kontaktinformasjon

Spørsmål til rulleringen kan rettes til Maya Hjertholm, tlf: 992 47 307 og e-post: maya.hjertholm@e-h.kommune.no.