Frist for innspill er 31. oktober 2021

Innspill til planen må være levert skriftlig til kommunen innen 31. oktober 2021.

Innspillet sendes til:
Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje 

Merk sak: Rullering av handlingsplan for KIFF

Kontaktinformasjon

Spørsmål til rulleringen kan rettes til Line Håberg Løvdal, tlf: 37 93 23 00 og e-post: line.loevdal@e-h.kommune.no.