Etter å ha hatt ute noen følere, så er det flere som har vist seg interessert. Vår lokale revystjerne; Reidun Karlsen, vil gjerne hjelpe til å få en slik gruppe i gang. Hun har masse erfaring og kan gi mange gode tips.
 
I en slik gruppe vil man trenge både skuespillere, sangere, dansere, musikere osv. Men man trenger også folk til å hjelpe til med sminking, kostymer, kulisser, lyd, lys, scenearbeid osv.
 
Er dette noe for deg, eller kjenner du noen som burde få vite om  dette, så vil vi gjerne at du sprer det glade budskap.
 
Fint om du melder din interesse innen 9. oktober til enhetsleder: Irene Falck Jensen på e-post: Irene.Falck.Jensen@e-h.kommune.no, eller på sms til: 957 57 577.
 
Du vil få tilbakemelding om hvor stor interessen er, og eventuelt få invitasjon til et oppstartsmøte i oktober, om man ser at det er realistisk å starte opp.