Til møtet inviteres både foreldre og ansatte for felles kompetanseheving.
Innhold vi kommer inn på:

  • Grensesetting
  • Mestringsfølelse og trass
  • Når følelser og fornuft ikke spiller på lag
  • Samtaler mellom foreldre og ansatte i barnehagen

Foredragsholder: Nina Nakling
Nina Nakling er utdannet førskolelærer med videreutdanning i endringsledelse, veiledning, pedagogisk utviklingsarbeid og coaching. Siden høsten 2008 har hun arbeidet som kurs- og foredragsholder på heltid. Våren 2016 har hun avsluttet masteroppgave i Utdanningsledelse ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
Nina har en sterk tro på at glede, engasjement, glød og entusiasme kan bringe et hvert menneske veldig langt. Hennes kurs og foredrag bærer preg av hennes tanker, energi, engasjement for faget og en sterk glede over å få stå på scenen!


Vi håper mange benytter muligheten og har anledning til å komme. Velkommen til Evjemoen kino& scene!