Trygghetssirkelen.jpg

COS-P er et foreldreveiledningsprogram som bygger på grunnprinsipper fra mer enn 50 års kunnskap og forskning om hva som fremmer trygge barn og trygge relasjoner mellom foreldre og barn.

Foreldre og omsorgspersoner er de nærmeste til å støtte barna sine på veien mot trygge, glade og sosialt kompetente barn. Kursene er forebyggende og kan være til nytte for alle foreldre. COS kan også komme til glede og nytte i alle relasjoner – ikke bare mellom deg og ditt barn.

Om kurset

Kurset vil gi deg som forelder en «verktøykasse» for å hjelpe barnet gjennom livets oppturer og nedturer. Kurset vil også hjelpe foreldre til å bedre forstå barnets følelser, atferd og intensjoner, samt gi deg hjelp til å få et generelt bedre samspill med barnet ditt. Målet er å være gode nok foreldre!

Maks 8-10 deltakere. Det er dessverre ikke anledning til å ta med barn på kursdagene.

Kursholdere

Siv Halldis Aas, konstituert helsesykepleier ved helsestasjon og Lene Lantz, pedagogisk leder i Oddeskogen barnehage i Evje og Hornnes kommune.

Tid og sted

Kurset gjennomføres med sju gruppesamlinger, hver på 1,5 time, med en ukes mellomrom.

Tidspunkt: Mandager kl.17-18.30.

Oppstart: Mandag 10.01.2022, sju kurskvelder til og med 21.02.2022.

Sted: Møterom Bølgen, Evjeheimen, Ljosheimvegen 5, Evje

Vi oppfordrer begge foresatte/foreldre til å delta på kurset, dersom dere har mulighet for det.

Vi følger nasjonale smittevernregler, og det tas forbehold om gjennomføring av kurset på grunn av nasjonale smittevernregler.

Påmelding

Påmelding på e-post innen 15.12.2021. Ved påmelding sender du inn navn, telefonnummer, og e-post.

Din påmelding sendes til:
Siv Halldis Aas, e-post; siv.halldis.aas@e-h.kommune.no eller
Lene Lantz, e-post: lene.lantz@e-h.kommune.no

Alle som sender påmelding med ønske om deltakelse vil bli kontaktes i uke 51 med informasjon om de har fått plass på kurset.

Enkel servering.