Menn i helse

Når prosjektet nå starter opp i 2019, er Evje og Hornnes en av hele 12 kommuner med i samarbeidsprosjektet. De andre samarbeidspartnere er NAV, Fylkeskommunen, Fylkesmannen, KS og Helsedirektoratet.

For mer informasjon: www.mennihelse.no