Mari og SOS utenfor vaksinasjonssted_150621_2_red[1].jpg
Ledere for vaksinasjonsarbeidet i kommunen, Sigmund Olav Syrtveit og Mari Haugen Abusland, foran inngangen på Evjeheimen.

Tirsdag 8. juni 2021 ble Evje og Hornnes kommune den første kommunen i Agder som hadde over 50% av innbyggerne sine over 18 år vaksinert med minst én dose koronavaksine.

– Én av de viktigste grunnene til dette er at folk stiller opp når de blir innkalt, sier enhetsleder for helse og familie, Sigmund Olav Syrtveit, som er med og leder vaksinasjonsarbeidet i Evje og Hornnes. – Ingen doser går til spille.

Han understreker at det må være høy terskel for å endre timen sin.   

– Det er mye arbeid når mange ringer for å endre på sin time. Noen dager har vi kanskje kalt inn flere hundre mennesker. Da er det viktig at man møter. Dette har gått veldig bra til nå. Det er god stemning og god flyt. Vi håper det fortsetter slik, selv om det blir ferie.

Mange som bidrar

Han har, blant annet sammen med vaksinasjonskoordinator Mari Haugen Abusland, som til daglig er ledende helsesykepleier for helsestasjonen og skolehelsetjenesten i Evje og Hornnes, planen klar for en tid der kabalen med ferieavvikling skal løses, samtidig som man er forespeilet levering av et høyere antall doser.

– Her er vi mange som står på for å få alle som ønsker det, vaksinert. Ansatte kommer inn ekstra for å hjelpe til i sine ferier, og frivillige stiller opp uke etter uke. Vi har troa på at vaksinasjonen i sommer kommer til å gå greit, og håper at alle er med på denne siste innspurten, sier Abusland, som selv står på for å sikre at så mange som mulig blir beskyttet mot koronasykdom så fort som mulig.

Vaksinert etter alder og risikograd

Til nå har alle innbyggere som ønsker vaksine, blitt tilbudt vaksine etter alder. I tillegg har de over 18 år, som er blitt vurdert å være i risiko av sin fastlege, blitt vaksinert, samt prioritert helsepersonell. Det er dette føringene fra Folkehelseinstituttet og regjeringen har vektlagt. Nå har kommunen jobbet seg ned til prioriteringsgruppe 10: de som er 44-40 år og 24-18 år. Disse aldersgruppene står for tur i sommer, og skal vaksineres parallelt.

Når man nærmer seg ferdig med å vaksinere disse, planlegges det videre for å vaksinere den siste prioriteringsgruppen, altså de som er mellom 25 og 39 år.

– Hvor fort dette går, kommer helt an på hvor mange doser vi får tildelt, sier Sigmund Olav Syrtveit og fortsetter: – Dette vet vi ikke før ei uke eller to før vaksinene kommer til kommunen. Vi kommer til å planlegge for vaksinasjon hver tirsdag hele sommeren.  

Viktig å svare på SMS

Aldersgruppene som står for tur, får en SMS der man må trykke på en link og oppgi om man ønsker vaksine eller ikke. De som ønsker vaksine, settes så på liste sortert etter alder, og får ny SMS når det blir deres tur i køen. 

– Da er det bare å huske å ta med seg et ferdig utfylt egenerklæringsskjema og komme på tida til sin time, sier Syrtveit.

Har man problemer med å svare via link i SMS, kan man svare ved å ringe inn til Servicekontoret på telefonnummer 379 32 300.

De som ikke møter på vaksinasjonsdagen, og ikke har gitt beskjed, mister plassen sin i køen, og får tilbudet igjen ved ei oppsamling til høsten.

Sjekk at du er korrekt registrert

Dersom man inngår i noen av gruppene som allerede skal være vaksinert, men ikke har hørt noe fra kommunen ennå, er det viktig at man tar kontakt med Servicekontoret. For å finne kontaktinformasjon til alle innbyggere, bruker kommunen opplysninger fra folkeregisteret. Er du ikke registrert med korrekte opplysninger der, spesielt telefonnummer og adresse, kan det være vi ikke når frem til deg. Du kan sjekke hva du står oppført med på www.norge.no.

Les mer om status for vaksinasjonsarbeidet i Evje og Hornnes kommune her.