Hva er TISK?

TISK er måten kommunen har jobbet på for å håndtere koronasmitte under pandemien. Bokstavene står for testing, isolering, smittesporing og karantene.

Nå som håndteringen av pandemien går over i en ny fase, skal kommunen jobbe videre med «justert TISK». Dette betyr i praksis at det blir mindre fokus på smittesporing og karantene, i forhold til tidligere. Fokuset nå ligger på å isolere de som er smittet og teste de som mistenker sykdom. En større del av ansvaret ved smitte legges nå på enkeltpersonen.

Oppstår det smitte i kommunen, vil den smittede settes i isolasjon, som før. Karanteneplikten fjernes for de fleste nærkontakter. Unntaket er uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære nærkontakter. Disse skal fremdeles i vanlig smittekarantene. Mulighetene for å teste seg ut av smittekarantene er som følger:

 • Om man ikke fortsetter å være rundt den smittede, gjelder dette:
  • Enten ved bruk av selvtest hver dag i sju dager etter siste eksponering, eller
  • PCR-test tatt på kommunal teststasjon annenhver dag i sju dager etter eksponering

Andre nærkontakter har ikke karanteneplikt. Dette gjelder for både vaksinerte og uvaksinerte.

Når man blir smittet, avtaler man med smittesporingsteamet om man skal informere sine nærkontakter selv eller om smittesporingsteamet skal gjøre det. Alle nærkontakter skal fremdeles varsles.

Er du nærkontakt som slipper karantene?

 • Du oppfordres til å teste deg så fort som mulig, enten ved bruk av en PCR-test eller ved to hurtigtester med ett døgns mellomrom.
 • Du oppfordres til å begrense sosial omgang frem til testresultatet foreligger.
 • Du oppfordres til å drive egenobservasjon av symptomer i ti døgn.
 • Ha lav terskel for å teste deg, dersom du får symptomer, selv milde, i denne perioden. Dette gjelder uansett om du er vaksinert eller ikke.

Ulike tilgjengelige testmetoder – avgjøres av kommuneoverlege/smittesporingsteam i hvert tilfelle

 • Hurtigtest på kommunal teststasjon
  • Brukes ved smittesporing på nærkontakter uten symptomer, som oppfordres til testing.
  • To tester tas med ett døgns mellomrom
 • Hurtigtest – selvtest (utlevert av kommunen)
  • For husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære nærkontakter som inngår i testregime for å slippe karantene.
  • Brukes ved smittesporing på nærkontakter uten symptomer, som oppfordres til testing.
  • To tester tas med ett døgns mellomrom
  • Kan brukes ved massetesting i forbindelse med utbrudd
 • PCR-test som sendes til analyse på laboratorium
  • Brukes av de som har symptomer på koronasykdom
  • Brukes også i de tilfellene hurtigtester slår ut positivt, for å bekrefte at de har rett resultat.