Det er fire kardiologer som rullerer, fire av fem uker. Hver 5. uke er det ikke tilbud. 
Det er en sykepleier ansatt i 8 % stilling for å assistere ved EKG tatt under sykkelbelastning.


Andre undersøkelser som blir utført er:

  • ultralyd av hjertet
  • vanlig EKG
  • pacemaker kontroller
  • ICD – hjertestarterkontroller

Timebestilling

All timebestilling skjer via SSHF etter henvisning fra lege.