Dette gjelder for utdeling av kulturprisen i Evje og Hornnes kommune:

  • Formålet med Kulturprisen er å hedre personer som har gjort en særlig god innsats for det lokale kulturlivet i hele sin bredde. Den kan tildeles enkeltpersoner, grupper, lag eller foreninger med tilknytninger til kommunen.
  • Kulturprisen er et kulturpolitisk virkemiddel som skal inspirere til videre innsats innenfor feltet, og det er Levekårsutvalget som tildeler prisen basert på innkomne nominasjoner.
  • Nominasjoner til Kulturprisen 2023 skal sendes inn til saksbehandler i kulturenheten innen 16. april, med skriftlig redegjørelse for nomineringen. Det er lagt ut skjema på øverst på denne siden til dette formålet.
  • Kulturprisen deles ut annethvert år i oddetall, enten på 17. mai eller et annet offentlig arrangement i kommunen.
  • Kulturprisen i Evje og Hornnes er kr. 5000,- og en statuett av en bergkrystall designet av Rune Skibsrud i 1989.

Kultur er et vidt begrep og favner om flere tema i kommunen som kan være aktuelt å løfte fram i denne sammenhengen. Det kan være arbeid innenfor musikk og billedkunst, inkludering- og mangfold, lokalhistorie og kulturminner, synliggjøring av bygd og bygdas tradisjoner, innsats for idrett og friluftsliv, tilrettelegging for kulturelle møteplasser og veldig mye mer.

Hvem blir vinner/vinnere av Evje og Hornnes sin kulturpris i 2023?

Dette er tidligere vinnere av Evje og Hornnes sin kulturpris:

2021: Else Haugland og Øyvind Olsen - oppbygging kulturarena
2019: Øistein Moi - kultur/fortellerstemme
2017: Olav Magne Tveitå - idrett/frivillig arbeid
2015: Odd Harald Robstad - idrett/frivillig arbeid
2013: Jon Omland - idrett/frivillig arbeid
2011: Morus - lokalrevy gjennom 20 år
2009: Trygve Johansen - Evjemoen forsvarsmuseum
2007: Reidar Kjetså - gjenåpning av Flåt gruver
2005: Geir Magne Feed - idrett/friluft
2003: Olav Arne Kleveland - bygdebok/lokalhistorie
2001: Nina Irslinger - musikk/kultur
1999: Sigbjørn Kjetså - Otrahallen
1997: Arna Kjetså - barne- og ungdomsarbeid
1995: Kristian Kvitne - Furuly
1993: Oskar Kjetså - rosemaling
1992: Sigmund Monen - museum
1991: Alf Georg Kjetså - bildesamling, museum