Valg.jpg

Tidligstemming er en ordning for de som ikke har mulighet til å stemme innenfor ordinær forhåndsstemmeperiode eller på valgtinget. Den som ønsker å tidligstemme må ta kontakt med Servicekontoret på telefon 37 93  23 00 for å avtale tidspunkt. 

Forhåndsstemming vil foregå i perioden fra mandag 10. august til og med fredag 11. september.
Søknad om ambulerende stemmegivning må være kommunen i hende innen tirsdag 8. september.

Valgstyret har vedtatt at Evje og Hornnes kommune gjennomfører kommune- og fylkestingsvalget 2015 på en dag.
På valgdagen, mandag 14. september, kan du stemme på Furuly flerbrukshus og på Hornnes barneskule mellom kl. 10.00 og 20.00.

Husk å ta med legitimasjon og valgkort!