Evje og Hornnes kommune er den 36. mest effektive kommunen av alle landets kommuner, og den aller mest effektive i Aust-Agder. Det slår Kommunal Rapport fast gjennom sitt kommunebarometer som sammenligner driften i alle landets kommuner innenfor flere utvalgte tjenesteområder.

Kommunebarometeret er en konkret sammenligning av landets kommuner på hvordan den enkelte kommunen presterer målt mot resten av Kommune-Norge. Analysen er omfattende og basert på 152 ulike nøkkeltall innen 12 forskjellige kategorier. Hensikten er å gi et lettfattelig bilde av hvordan kommunen presterer målt mot resten av Kommune-Norge, for å bidra til en mer opplyst lokaldemokratisk diskusjon.

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter – på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Evje og Hornnes fikk en 33. plass på Kommunebarometeret i 2017. Det viser at kommunen ligger nokså stabilt i øverste del av tabellen over flere år.  Det er også verdt å merke seg at kommunen er helt i toppsjiktet innen sektoren pleie og omsorg med en 17. plass i 2018 og 18. plass i 2017.

Kommunal Rapport skriver følgende i sitt sammendrag:

Evje og Hornnes havner på en 36. plass i Kommunebaromteret 2018. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 48. plass. Nøkkeltallene er langt bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Nøkkeltallene er samlet sett meget gode målt mot resten av landet.