Kommunedirektør Frantz A. Nilsen og regionleder for Klimapartnere Agder, Gunn Hansen Spikkeland_red_500x426.jpg
Kommunedirektør i Evje og Hornnes kommune, Frantz A. Nilsen, og regionleder for Klimapartnere Agder, Gunn Spikkeland Hansen. Foto: Klimapartnere Agder

Under klimakonferansen for Agder, som ble holdt i Kristiansand 23. og 24. oktober, signerte kommunene Evje og Hornnes, Iveland, Bygland og Nye Lindesnes partneravtaler med klimanettverket Klimapartnere Agder. 

Klimapartnere Agder har cirka 60 partnere fra privat og offentlig sektor. Sammen jobbes det på tvers av bransjer og fagfelt for å finne gode, klimavennlige løsninger. De utarbeider også blant annet klimaregnskap for medlemskommunene.

- Dette gjør at vi får en bedre oversikt over utslippene fra kommunen som virksomhet, og vi får dermed en bedre forståelse av effekten av de tiltak vi gjennomfører i kommunen vår, sier plan- og miljøleder i Evje og Hornnes kommune, Siv Therese Kile Lie.

Les mer om nettverket på Klimapartnere sin nettside klimapartnere.no.

Av avtalen kommer det blant annet fram at man skal jobbe for å redusere egne klimagassutslipp og jobbe sammen for grønn samfunns- og næringsutvikling. 
Se den signerte avtalen her: Partneravtale mellom Klimapartnere Agder og Evje og Hornnes kommune.pdf

- Våre forventninger er at dette medlemskapet vil hjelpe oss å øke fokuset på miljøet og at det vil være en pådriver for at vi får gjennomført gode tiltak i vårt nærmiljø, avslutter Kile Lie. 

Åsmund Lauvdal, Gro-Anita Mykjåland, Gunn Hansen Spikkeland, Frantz A. Nilsen og Kyrre Jordbakke_red_500x295.jpg
Representanter fra kommunene som signerte avtale med Klimapartnere Agder onsdag 23. oktober. Fra venstre: rådmann i Bygland, Aasmund Lauvdal, ordfører i Iveland, Gro-Anita Mykjåland, regionleder for Klimapartnere Agder, Gunn Spikkeland Hansen, kommunedirektør Frantz A. Nilsen og rådmann i Nye Lindesnes, Kyrre Jordbakke. Foto: Klimapartnere Agder