Har du ikke hørt fra kommunen?

De som tilbys vaksinen først, er de over 65 år. Vi ringte iløpet av mandag 21. desember til alle våre innbyggere over 65 år, slik at vi nå har en oversikt over hvem som ønsker vaksinen og hvem som ikke ønsker den med det første. Dersom du er i denne kategorien og ikke har blitt kontaktet av oss, ønsker vi at du tar kontakt med Servicekontoret på tlf. 379 32 300. Vi ønsker å registrere deg selv om du takker nei til vaksine. Da vet vi at du har fått tilbudet. 

Vaksinene er godkjent

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjonNorge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper. Når vaksinene kommer vil de være gratis for alle, og vi håper flest mulig vil takke ja. All vaksinasjon i Norge er frivillig.

Vaksinene ble klarert for bruk i Norge 21. desember 2020. Vaksinasjon starter fortløpende. De første dosene til Evje og Hornnes kommune ble mottatt i uke 1. Disse gikk til de beboerne på kommunens institusjoner, som takket ja til vaksine. 

Koronavaksinene er en ny type vaksine med svært kort holdbarhet i kjøleskap, og de som ønsker vaksine må derfor være avklart på forhånd og tilgjengelige når vaksinene ankommer vår kommune. 

Sett deg inn i informasjon fra FHI om koronavaksinene her

Vaksiner godkjent - om koronavaksiner som kommer til Norge

Hvem kan få koronavaksine?

De som er prioritert

FHI gjorde 30. desember endringer i hvem som skal prioriteres for vaksinasjon. Med dagens økning i smittepress i Norge, ønsker de å prioritere utvalgte helsepersonellgrupper høyere enn aldersgruppene over 65 år. Helsepersonell var tidligere ikke prioritert høyere enn de nevnte gruppene under. Dette kan du lese mer om her.

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

I starten vil det ikke være nok vaksiner til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

  • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger 
  • Eldre over 85 år 
  • Eldre over 75 år og deretter de over 65 år 
  • Personer 16–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før.

Les mer om prioriteringsrekkefølgen og hvilke sykdommer/tilstander som prioriteres her.

De som takker ja til vaksine

I første omgang har de over 65 år fått spørsmål om de vil ha vaksine eller ikke. 

  • De som svarte ja blir prioritert til å få vaksine først. 
  • De som svarte nei blir ikke prioritert i denne runden, men kan få vaksine senere om de ønsker det. 

Den som skal vaksineres vil få en SMS ett døgn før de skal vaksineres med informasjon om klokkeslett. De som har gitt beskjed om at de ikke kan motta SMS, blir oppringt i stedet. 

Siden vaksinene må settes innen kort tid, er det viktig at alle møter til oppsatt time.

Alle som skal vaksineres må få to doser. Prosedyren med SMS-varsel vil bli gjentatt når den andre dosen skal settes etter ca. 21 dager. Det er viktig at alle er tilgjengelige og kan møte på kort varsel. Vaksinen vil først starte å virke ei uke etter den andre dosen er satt.

Mer informasjon om vaksinene