Kommuneoverlegen er medisinskfaglig rådgiver i kommunen og er blant annet smittevernansvarlig og har ansvar for kommunens smittevernplan. Han arbeider med folkehelse, deltar i miljørettet helseverngruppe og er sentral i beredskapsarbeid.

Arbeidssteder

Mandag

Sykehjemslege Evjeheimen og Hornnesheimen

Tirsdag og onsdag

Fastlege Bygland

Torsdag og fredag

Kontordag Evje