Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneplan

Kunngjøring - Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel 2018-2029

Kommunestyret vedtok i møtet 21.06.2018, sak 43/18, Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2019. Samfunnsdelen skal være styrende for all kommunal virksomhet i planperioden. Mål og tiltak for gjennomføring skal konkretiseres i handlingsprogrammet og andre plan- og styringsdokumenter. Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages, jfr. Plan- og bygningslovens § 11-15.

Oppsummering av folkemøte om kommuneplanen

Mandag 18. september ble det gjennomført folkemøte på Furuly om kommuneplanens areal- og samfunnsdel. Det var god stemning blant de som møtte opp, og mange gode innspill ble skrevet ned på papiret.

Oppsummering av kommuneplandag 7. september 2017

Torsdag 7. september ble det gjennomført en kommuneplandag med kommunestyret, styringsgruppe og faggrupper på Furuly. Målet for dagen var å få fastsatt et forslag til visjon, overordnet målsetting og 4 satsningsområder.

Har du forslag til hvordan Evje og Hornnes bør utvikles i perioden 2018 – 2029?

Vi ønsker innspill til kommuneplanarbeidet!

Noe av det viktigste for å få en god kommuneplan, er å få innspill fra kommunens innbyggere, eller andre interesserte, om hvordan Evje og Hornnes kommune bør utvikles og bli enda bedre i fremtiden.  Det er derfor åpnet for at du frem til 29. september 2017 kan sende inn dine innspill til kommunen.