• Servicekontoret, Evjemoen
    Hverdager kl. 08:00 – 15:00
  • Evjeheimen, kafeteria
    Lørdag 29. august og lørdag 5. september kl. 10:00 – 14:00
    Tirsdag 8. september kl. 11:00 – 15:00

Valgkort og legitimasjon må tas med når du skal forhåndsstemme.
 

Ambulerende stemmegivning

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.
Søknadsfristen er tirsdag 8. september 2015.
Valgstyrets adresse er: Evje og Hornnes valgstyre, Kasernevegen 19, 4735 Evje


Evje og Hornnes valgstyre
Bjørn A. Ropstad