Saksliste for møtet:

 • Referatsaker
 • Nyhetsbrev KS 14/2016
 • Nyhetsbrev KS 15/2016
 • Nytt fra eiermøtet 4. november 2016 Agder Energi
 • Møteprotokoll fra styremøtet 12.10.16 Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS
 • Møteprotokoll representantskapet Setesdal Revisjonsdistrikt IKS 19.10.2016
 • Orientering fra ordfører/rådmann
 • Nærpolitireformen - høring
 • Kompetanseutviklingsplan Enhet for barnehage 2017-2020
 • Politivedtekter for Evje og Hornnes kommune
 • Anmodning om bosetning av flyktninger 2017
 • Avvikling av Setesdal Revisjonsdistrikt IKS
 • Utvidelse av mandat for byggekomite flerbrukshall
 • Justering av festeavgift på kirkegårdene i Evje og Hornnes
 • Oppnevning av nytt representant til musikk- og kulturskulen

Innkalling og møtedokumenter kan du lese her: kommunestyremøte 17. november 2016

Kommunestyremøtet vil bli overført på radio, og lydopptak fra møtet vil senere bli lagt ut på nettsidene våre.