Saksliste:

 • PS 54/16 Referatsaker
 • RS 48/16 Møteprotokoll Representantskapet 16.06.16 Setesdal brannvesen IKS
 • RS 49/16 Møteprotokoll fra Vilt- og fiskenemnd 08.06.16
 • RS 50/16 Styreprotokoller fra styremøter i 2016
 • RS 51/16 Protokoll fra styremøte i Aust-Agder museum og arkiv 16. juni 2016
 • RS 52/16 Møteprotokoll - Råd for funksjonshemmede 9.6.16
 • RS 53/16 Møteprotokoll fra møtet i Eldrerådet 22.06.16
 • RS 54/16 Møteprotokoll fra møtet i Vilt- og fiskenemnd 23.08.16
 • RS 55/16 Årsmelding - Mankalk 2015
 • RS 56/16 Krypsivfondet status 2015
 • RS 57/16 Møteprotokoll fra Ungdomsrådet 14.06.2016
 • RS 58/16 Uttalelse Årsmøtet Skogselskapet i Agder, Marnardal 2016
 • RS 59/16 Informasjon vedrørende Nærpolitireformen i Agder etter Workshop og styringsgruppemøte 2-16
 • RS 60/16 Endringer i valgloven - brev til kommuner og fylkeskommuner om ikrafttredelse av vedtak
 • RS 61/16 #brennsikkert - hjelp oss å ta vare på heltene våre, Kreftforeningen
 • RS 62/16 Søknad om gang og sykkelsti på Kjetså
 • RS 63/16 Hovedorganisasjonen Virke - Ny lov om offentlige anskaffelser
 • RS 64/16 Elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen
 • RS 65/16 Arbeidsmarkedet Aust-Agder juni 2016
 • RS 66/16 Arbeidsmarkedet juli
 • RS 67/16 Pressemelding fra NAV Aust-Agder - Arbeidsmarkedet 2016
 • RS 68/16 Nyhetsbrev KS 8/16
 • RS 69/16 Nyhetsbrev KS 9/16
 • RS 70/16 Nyhetsbrev KS 10/16
 • PS 55/16 Orientering fra ordfører/rådmann
 • PS 56/16 Videre deltakelse i Setesdal Regionråd
 • PS 57/16 Overtakelse av Stusslistugu - velferdshytte på Hovden
 • PS 58/16 Vedtak av kommunal planstrategi for 2016-2019
 • PS 59/16 Revidering av vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfond
 • PS 60/16 Finansforvaltningsrapport per 31.08.2016

Innkalling og møtedokumenter kan du lese her: kommunestyremøte 29. september 2016

Kommunestyremøtet vil bli overført på radio, og lydopptak fra møtet vil senere bli lagt ut på nettsidene våre.