Her finner du innkalling og sakspapirene når de er klare: 
http://159.171.48.136/eInnsynEvje/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=234

Kommunestyremøter streames live på nett. Her finner du mer informasjon og lydfiler fra tidligere møter:
www.e-h.kommune.no/lydopptak-kommunestyremoeter.406546.no.html

Informasjon om kommunestyret i Evje og Hornnes kommune:
www.e-h.kommune.no/kommunestyret.393712.no.html