Kommunestyret 2015 - 2019.jpg

Bak fra venstre: Jan Kristensen (H), Alf Egil Kjebekk (KrF), Søren Hodne (SP), Glenn Cato Christensen (V), Jan Sverre Jensen (AP, vara for Alf Morten Tallaksen), Ellen Cecilie Møllen (KrF), Jens Arild Johannessen (rådmann), Wenche R. Høgetveit (KrF), Brian James Desmond, Dag Yngve Aasen (KrF) og Siv Anita J. Bærheim (KrF).
Foran: Rune Telhaug (KrF), Morten K. Haraldstad (KrF), Lars Reidar Vasland (SP), Knut Karlsen (AP), Bjørn Ropstad (KrF), Line Kysnes Vennesland (AP), Tigest Woldu (AP), Tom Roger Øydne (H), Marie Abusdal (KrF), Britt Ingrid Andersen (AP) og Jan Oddvar Rysstad (AP).

Evje og Hornnes kommunestyre har 21 representanter.

Kristelig Folkeparti Bjørn Ropstad (ordfører)
  Alf Egil Kjebekk
  Wenche R. Høgetveit
  Morten K. Haraldstad
  Rune Telhaug
  Siv Anita Johansen Bærheim
  Ellen Cecilie Møllen
  Dag Yngve Aasen
  Inger-Lise S. Refsnes
   
Arbeiderpartiet Line Kysnes Vennesland
  Knut Karlsen
  Britt Ingrid Andersen
  Alf Morten Tallaksen
  Jan Oddvar Rysstad
  Jan-Sverre B. Jensen
   
Høyre Tom Roger Øydne
  Jan Kristensen
   
Fremskrittspartiet Olav Andreas Erdvig
   
Senterpartiet Lars Reidar Vasland
  Søren Gotthard Hodne
   
Venstre Glenn Cato Christensen
 
Møtene i kommunestyret holdes i kommunehuset, Kasernevegen 19, Evje.