Ordningen skal også kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Ordningen gjelder særlig støtte som kompenserer for kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.

Hvem administrerer ordningen

Ordningen administreres av Evjemoen Næringspark AS, som innstiller til formannskapet hvor endelig vedtak om tilskudd fattes. Søknader vil bli fortløpende behandlet. 

Slik søker du

Dersom du ønsker å søke om tilskudd til din bedrift eller prosjekt, gå inn på www.regionalforvaltning.no for å søke. Dokumentasjon og begrunnelse for søknaden må komme tydelig frem i søknaden.

Kontaktperson

Daglig leder Connie Barthold
Telefon: 915 86 561
E-post: cb@evjemoen.no