Agder Energi Vannkraft AS har i statsråd i dag fått konsesjon til å bygge Fennefoss kraftverk. 

Les pressemeldingen her:

http://www.regjeringen.no/no/aktuelt/konsesjon-til-agder-energi-vannkraft-as-for-bygging-av-fennefoss-kraftverk/id2466843/